Saturday 8 February 2020

Kalmar sürdürülebilir oldu

Geçmişin her hareketi geleceğe iz olarak yansır.

İzlenen zaman penceresindeki ilk hareketler geleceği daha çok belirler.

Kalmar takımını hücumda ve genelde ayakta tutan "sürdürülebilirlik" ilkesi bu yıl iyi işlediyse bunu sağlayan sonbahar 2019 çalışmalarıdır.

No comments:

Post a Comment