Friday 19 December 2014

Beşiktaş takımı performansı

Web üzerinde farklı spor dallarına yönelik yazılarımızda oyuncu ve takım performansının ölçülebilir öğelerinin geleceği tahmin etmede faydalı olacağını belirtiyoruz. Ölçülen öğeler üzerine doğru modelleme yapılarak gelecek performansı tahmin edilebilir. Hatta öğeler arası farklı kombinasyonlarla geleceğe yönelik farklı tahmin modelleri de kurulabileceği gibi, oyuncu performansını etkileyebilecek dış parametreler de hesaba katılarak daha başarılı tahmin modelleri geliştirilebilir. Bu modellerin kullanılması takımın performans amaçlı yatırımlarının verimini ölçmek için de kullanılabilir.
Böylece: takım performansını düşürmeyecek doğru oyuncu seçimi veya performans takımı tasarımı için elde güçlü bir araç olur.

Grafikte görülen çalışma takım performansı üzerine tahmin geliştirmekle ilgilidir. En çok yatırım yapan takımlarından birine aittir. Diğer takımlar için de benzer çalışma yapılabilir. Bunun için eldeki verilerin incelenmesi gereklidir.
Takım: Beşiktaş
Dönem: 13 haftalık Süper Lig güç endeksi performansı
Endeks: Takımın en iyi oyuncularının Lig’deki diğer oyuncularla kıyaslanması sonucu oluşturulmuştur. Lig’deki her oyuncu için, oyuncu hareketleri baz alınarak, standart puanlama yapılmıştır.
Grafik açıklamaları
Sol eksen takımın dereceye girdiği her hafta aldığı değerleri göstermektedir. Çubuk grafik üzerinde de görmekteyiz. Bu grafik üzerine 3 haftalık ortalamasını da ekledikki dalgalanmaları daha yumuşak görebilelim. Bu kısmı mavi renkte belirtiyoruz.
Sağ eksen ise matematik tahmin modelimizdir. Takım’ın gelecekteki performansının tahmini için kullanılmaktadır. Üzerine de eşik çizgisini ekledik. Bu kısmı yeşil renkte belirtiyoruz. Tahmine yönelik olarak aşağıda açıklama yapacağız.

TAKIM performans endeksi durum analizi:
Takım; incelenen dönem olan 13 haftanın 1 haftasında dereceye girememiştir. Derece yaptığı 12 haftalık döneme baktığımızda ortalama performans endeksi değerinin: 257 olduğunu görmekteyiz. İncelenen 13 haftalık dönemde tüm Lig oyuncuları için performans ortalamasının 252 olduğunu görüyoruz. Beşiktaş o halde çok da başarılı kabul edilemez. Grafikten görülebileceği gibi bazı dönemlerde endeks değeri 400 üzerine çıktıysa da dalgalı performans yapısında olduğu için 200 altını da görmüştür. Bu dalgalı yapı ileride risk yaratacaktır. Grafikte de geleceği göstermeye çalışıyoruz.
Grafikten görüldüğü gibi 6. ve 7. haftada takım performans endeksi en incelenen dönemin en iyi 2 değerini aldı:519, 342. Bu değerlerle, geçmişten gelen ortalama performansı çok hızlı yükseldiği için normal performansına geri dönmesi beklenmeliydi. Bu yüzdendirki ilerleyen haftalarda aynı performans tekrarlanamadı. Düşüşe geçildi. Son 3 hafta performansı 246 değerindedir.
Ne yapılmalıydı ?
Takım için, arada performans göstermesi değil sürekli performans göstermesi daha önemlidir. Yani performansta istikrar daha değerli ölçüdür. İstikrara yönelik çalışmalar yapılabilir: 6. Ve 7. Haftalara gelirken takımın düzenli olarak 250 üzerinde kalmasını sağlayacak oyuncularla sahada olması tasarlansa idi son tüm zaman performansu 257 değil 300 üzerine atılmış olur ve 200 altında değer almaması da sağlanmış olurdu. Tahminen son 3 hafta performansı da 300 üzerinde kalırdı.


Gelecekte ne olur ?
Bu noktada grafikteki sağ eksen ve yeşil eğri yardımcı olmaktadır. Eğrinin eşik çizgisi üzerinde olması ve performans endeksinin ortalamasına yakın olması veya altında olması halinde gelecekte yüksek performans beklenebilir. Bir başka deyişle tekrar 350 üzeri görülebilir.

www.cemsengezer.com
Beşiktaş takım performansı
Beşiktaş takım performansı