Friday 4 August 2017

Siah Jamegan AK

Siah Jamegan AK için riskli dönemi model işaret etmeye başladı.

Galibiyetlerden çıkarılamayan öğretiler geleceğe yönelik riskler artıyor.

Bir başka deyişle daha az galibiyet yüzdeli döneme girmektedir.

Yanlış planlama örneğidir.


Thursday 3 August 2017

Oeste / SP

Oeste takımı, Brezilya'dan : istikrar örneği olarak güzel model.

Takımların potansiyel derecesi 100.10 veya 10 üzerine çıktıkça gelecekte dalgalanma ihtimali azalmaktadır. İstikrar artmaktadır.

Oeste için bu değer 100.13 veya 13tür. Oldukça iyidir. Birinci sınıf takımların 20 değerine yakın olduğunu düşünürsek gayet güzel.

Önümüzdeki dönem geçmiş maçlara göre daha iyi performans bekleyebiliriz.