Friday, 4 August 2017

Siah Jamegan AK

Siah Jamegan AK için riskli dönemi model işaret etmeye başladı.

Galibiyetlerden çıkarılamayan öğretiler geleceğe yönelik riskler artıyor.

Bir başka deyişle daha az galibiyet yüzdeli döneme girmektedir.

Yanlış planlama örneğidir.


No comments:

Post a comment